HUR ÄNDRAR ELLER AVBOKAR JAG MIN BOKNING

Du kan avboka muntligen, skriftligen, via e-post eller genom att gå in avboka din
bokning direkt på vår hemsida. För avbokning senare än 40 dagar före ankomstdag
uttas en schablonbaserad ersättning enligt nedan.
För att avbokningen skall vara giltig måste någon av nedanstående avbokningsformer
användas. En avbokning som sänds direkt till campingplatsen är således inte giltig.
Bokningen anses avbokad när du fått bekräftelse om avbokning från oss.
För avbokning gäller följande villkor (när reglerna för öppet köp inte gäller).
Separata regler gäller om du har avbeställningsskydd.
• Sker avbokning 10 dagar eller fler före tillträde får du tillbaka 100 % av avtalat belopp, dock
inte bokningsavgiften (Braintree).
• Sker avbokningen 7-2 dagar före tillträde får du tillbaka 25 % av avtalat belopp.
• Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag enligt avtal, eller om du avbryter
pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inget belopp.

Bakgrundsinformation

2017 Konsumentverket har kommit överens med SCR om
vad som ska gälla vid bland annat avbokning av förbokad
plats på deras campingplatser.

Det nya för 2017 är att de SCR-anslutna campingarna använder sig av ett
enhetligt kontrakt där reglerna för bland annat avbokningar är specificerade.
Campingvärdarna förbinder sig dessutom att följa besluten i Allmänna
reklamationsnämnden om en tvist skulle hänskjutas dit. ARN:s beslut är
egentligen en rekommendation som inte företag med automatik är tvingade att
följa.

Ångerrätt gäller ej
Distansavtalslagens ångerrätt gäller inte mellan campingplatser och
konsumenter. Läs därför avtalsvillkoren noga, speciellt vad som gäller för
avbokning. Dessa skiljer sig dessutom åt mellan olika campingar men alla
SCR-anslutna anläggningar har nu samma villkor.

De nya villkoren
SCR Svensk Camping och Konsumentverket är nu överens om vilka regler
som gäller på campingområdet bland anslutna medlemmar. I
branschöverenskommelsen kan du läsa vilka rättigheter och skyldigheter du
har som campare och vad som gäller för företaget som driver campingen.
För avbokning gäller bland annat schablonvillkor som ska ersätta
campingvärden för dennes inkomstbortfall.

 Avbokning 14-30 dagar före upplåtelsedatum: gästen betalar högst 50
procent av avtalad hyra
 Avbokning 2-13 dagar före: högst 80 procent
 Senare återbetalas inget från campingvärden